Bli medlem i foreningen ME-foreldrene.

ME-foreldrene ønsker velkommen medlemmer som er berørt av ME, uavhengig av alder på den/de syke. Hovedfokuset på de under ca. 26 år skyldes at mange som blir syke som barn og unge har utfordringer som ikke rammer voksne (på samme vis).

 

Hovedmedlem vil normalt være forelder/foresatt til ME-sykt barn/ungdom, men kan selvsagt også være besteforelder eller annen som har et nært forhold til den ME-syke. All informasjon går via hovedmedlemmet som har stemmerett.

Familiemedlemmer hører til hovedmedlemmets husstand (har samme folkeregistrerte adresse), har stemmerett.

Støttemedlemmer er andre som ønsker å støtte vårt arbeid, har ikke stemmerett.

 

Ved innmelding godkjenner du at opplysningene du oppgir benyttes til å registrere deg/dere som medlem(mer) og til å fastsette riktig årskontingent. Opplysningene lagres forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk, og vil ikke bli delt med tredjepart.

 

Medlemskapet gjelder for kalenderåret og løper til det sies opp skriftlig. Ved innmelding etter 1. november gjelder kontingenten også for året etter.

Du vil få tilsendt en e-post som bekrefter medlemskapet.

Medlem yrkesaktiv
Pris: 250

Medlem ikke yrkesaktiv
Pris: 150

Familiemedlem
Pris: 50

Støttemedlem
Pris: 250

Støttemedlem ikke yrkesaktiv
Pris: 150